Eğitim
Giriş Tarihi : 04-03-2021 03:57   Güncelleme : 04-03-2021 03:57

Üniversitemizde 4 Yeni Program Daha Açılıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 4 yeni programın açılmasına karar verdi

Üniversitemizde 4 Yeni Program Daha Açılıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 4 yeni programın açılmasına karar verdi.

Üniversite Rektörlüğümüzün meslek yüksekokulları bünyesinde programlar açılması konusundaki teklifi, Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında ele alındı. Toplantıda alınan karara göre, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde Eczane Hizmetleri Programı, İş ve Uğraşı Terapisi Programı, Odyometri Programı, Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı açılması uygun görüldü.

Eczacılık alanında hizmet vermek üzere gerekli bilgiye sahip, sağlık alanında eğitilmiş ara elemanın yetiştirilmesinin amaçlandığı Eczane Hizmetleri Programından mezun olanlar, eczaneler, kamu ve özel hastaneler, ecza depoları, medikal sektör ve ilaç endüstrisi de dâhil olmak üzere çeşitli alanlardaki iş yerlerinde eğitimli yardımcı ara eleman olarak çalışabiliyor. Gelişen ekonomi ve nüfus artışına paralel olarak eczacılık alanında istihdam olanaklarının artması, dolayısıyla mesleğin geleceğinin daha da aydınlık olması bekleniyor.

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü İş ve Uğraşı Terapisi Programı ile alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip, etik ilkeleri benimseyen iş ve uğraşı terapisi teknikerleri yetiştirerek Türkiye’de bu alandaki nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Savaşlar, küresel ısınma, doğal afetler, radyasyon, iş ve trafik kazaları, kullanılan ürünlerde petrol türevi maddelerin artması, tüketilen ürünlerde kullanılan hormon, zararlı ilaç ve benzeri katkı maddelerinin artmasına bağlı olarak engelli doğum oranlarının artışı, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal olarak yaşanan sağlık problemleri, iş ve uğraşı terapisi alanında verilen hizmetlerin önemini artırırken, bu alanda mezun olacakların iş bulma olanaklarının gelecekte artması öngörülüyor.

İşitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısı konusunda bilimsel yöntemleri bilen ve kullanabilen, hastalara işitme ve denge testlerini uygulayabilen sağlık personelinin yetiştirilmesinin planlandığı Odyometri Programı’ndan mezun olanlar da kamu, özel hastane ya da tıp merkezlerinin odyometri/odyoloji klinikleri, doğumevi işitme tarama üniteleri, okul tarama üniteleri, endüstri alanında gürültü ölçümleri, fabrika taramaları, işitme cihazı satış ve uygulama merkezleri gibi birçok kurumda görev alabilecek.

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı’nda da 0-18 yaş grubu normal, özel gereksinimi olan, akut ve kronik hastalığı bulanan, çeşitli nedenlerle devlet korunmasına alınan çocukların gelişimlerini desteklemek üzere, nitelikli bakım elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanıyor. Çocuklara hizmet veren bakım kuruluşlarında istihdam edilecek ve ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücüne sahip bireyleri yetiştirmek programın en önemli amacı olduğu belirtiliyor. Çocuk koruma ve bakım hizmetleri programından mezun olan öğrenciler; başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere çeşitli kamu ve özel sosyal hizmet kurumlarında, sağlık kurum ve kuruluşlarında iş bulabiliyor. Bununla birlikte söz konusu programdan mezunlar, sivil toplum örgütleri, çocukların devlet korumasına alındığı mülteci merkezleri, sosyal çalışma gerektiren çeşitli projeler, UNICEF gibi uluslararası organizasyonlar ve gönüllü yardım kuruluşlarında yönetici ve bakım uzmanı gibi görevler alabiliyor.