Spor
Giriş Tarihi : 09-07-2021 11:57   Güncelleme : 09-07-2021 11:57

SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU Kursun yapılacağı yer : Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tarih : 14-26 Ekim 2019 Katılım ücreti : 375 TL  En az/en fazla katılımcı sayısı : 10 / 50 Kişi Başvuru yeri : https://www

SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

14-26 Ekim 2019

Katılım ücreti

:

375 TL

 En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10 / 50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihi

:

26 Eylül-09 Ekim 2019

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

10 Ekim 2019  https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR
Yukarıda
belirtilen yer ve tarihlerde Spor Masörü Yetiştirme Eğitim Kursu
açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan
şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.
Başvuru
sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin
başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin
tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru
ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim
bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi
sorumludur.
Kursa, e-devlet kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.
Kursa
katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte
belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda
belirtilmiştir.
İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir”
ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer
almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul
edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz
fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     18 yaşını doldurmuş olmak,
b)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c)    Görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalık, parmaklarda şekil
bozukluğu, kol ve bacak arızası ve benzeri vücut veya akıl hastalığı
ile malul bulunmamak,
d)   Taksirli
suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş
veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak
üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve
ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın
alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan
veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi
kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;
e)      7/1/1993
tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü
Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor
federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl
içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre
içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı
ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün
ilgili birimleri ve Gençlik  ve Spor İl Müdürlükleri
tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)
c)   E-devlet kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
d)     Sağlık Raporu – (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Spor Masörlüğü yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)
e)      Gençlik  ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı
f)       2 Adet E-devlet kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir.

Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve
hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla
ilişiği kesilecektir.
Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Fidan TÜFEKÇİ ile kurumsal e-posta adresi üzerinden fidan.tufekci@gsb.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Daha önce spor masörü yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak  fidan.tufekci@gsb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Spor
Masörlüğü Eğitim Yönetmeliğinin 18. maddesinde belirtilen şartları
taşıyan kişiler Spor Masörü Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim
Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı
bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.
Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar ile Tıp Fakültesi ve FTR mezunu olanlar,
A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
Spor lisesi mezunu olanlar,
Diğer lise mezunu olanlar.

.