Gündem
Giriş Tarihi : 24-02-2022 19:47   Güncelleme : 24-02-2022 19:47

2022 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU

2022 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU

2022 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU

Çorum Belediye Başkanlığında boş bulunan Ek-1’de ve Ek-2’de yer alan memur kadroları için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

Belediye personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı, çoktan seçmeli test usulü ile elektronik ortamda Anadolu Üniversitesi tarafından 01.07.2022-18.07.2022 tarihleri arasında kayıt yaptırmak suretiyle Ek-2’de belirtilen usul ve esaslara ilişkin Ek-4 ve Ek-5’de belirtilen konu başlıklarında Ek-3 sınav takvimi dâhilinde internet üzerinden gerçekleştirilecektir.

Adayların sınav başvuruları Anadolu Üniversitesinin “Sınav Hizmetleri” web sitesi “sinavbasvuru.anadolu.edu.tr” adresi üzerinden yaparak takip edilecektir.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA İLİŞKİN ŞARTLAR

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

Şef kadrosuna atanabilmek için;

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

Veteriner Sağlık Teknikeri kadrosuna atanabilmek için;

SINAVLAR

 

Yazılı sınav:

 

Sözlü sınav:

Başarı Sıralaması

 

Görevde Yükselme Suretiyle Atanma

 

III- SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI:

Sınav sonuçları, Sınav Kurulunca sonuçların Kuruma intikalinden itibaren en geç beş işgünü içerisinde Kurum internet sitesi ile ilan panolarında ilan edilecektir.

Ayrıca ilgililere tebliğ edilmek üzere görev yaptıkları birimlere yazılı olarak da bildirilecektir.

IV-SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınav sonuçlarının ilgililere tebliğinden itibaren beş iş günü içinde sonuçlara itiraz edilebilecektir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yazılı olarak yapılacak itiraz başvuruları, Komisyonca incelenecektir. İnceleme sonuçları en geç beş iş günü içinde yazılı olarak ilgililere bildirilecektir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

İlanen duyurulur.

 

EKLER: 

EK-1 GÖREVDE YÜKSELME SINAVI AÇILAN KADRO LİSTESİ

EK-2 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI AÇILAN KADRO LİSTESİ

EK-3 GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YAZI

EK-4 GÖREVDE YÜKSELME KONU BAŞLIKLARI

EK-5 GÖREVDE YÜKSELME SINAV BAŞVURU FORMU

EK-6 SINAV TAKVİMİ

EK-7 SAĞLIK BEYANI